Kamer - commissie justitie - 24 februari 2010 - verkoop en gebruik van airsofts

Informatie
Parlement: 
Kamer
Datum: 
woe, 24/02/2010
Vraagsteller: 
Françoise Colinia (MR)
Vindplaats/bron: 

www.Dekamer.Be - verslag commissie justitie van 24 februari 2010

Wetsartikels: 
art. 3 en art. 9 wapenwet
Trefwoorden: 
vrij verkrijgbaar wapen
wapendracht
Vraag: 

Françoise Colinia (MR): Volgens de wet zijn de airsofts - imitatiewapens waarmee plastic balletjes kunnen worden afgeschoten, die niettemin
gevaarlijk zijn - jacht- en sportvuurwapens, en bijgevolg kan men ze aankopen zonder dat er leeftijdsvoorwaarden worden gesteld of er een wapendrachtvergunning nodig is.

Heeft u overwogen die wapens in dezelfde categorie onder te brengen als de vuurwapens waarvoor er een wapendrachtvergunning vereist is, en de aangifte ervan bij de politie verplicht te stellen? Waarom worden ze beschouwd als sportwapens? Heeft u overwogen een verbod op airsofts in te stellen voor minderjarigen en er een kenteken op te laten aanbrengen om te voorkomen dat boeven ze gebruiken en doen alsof het echte wapens zijn?

Antwoord: 

Minister Stefaan De Clerck (Frans): Met uitzondering van de korte wapens, waarvan de projectielen met een kinetische energie van meer
dan 7,5 joule worden afgevuurd en die met vuurwapens zijn gelijkgesteld, worden airsoft en namaakwapens die op een andere manier dan met behulp van kruit worden afgevuurd in het koninklijk besluit van 30 maart 1995 beschouwd als vrij verkrijgbare wapens, d.w.z. wapens die uitsluitend door erkende wapenhandelaars aan meerderjarigen mogen worden verkocht en waarvan het vervoer, het dragen en het gebruik steeds onderworpen zijn aan het criterium van de wettige reden. Het is niet bewezen dat de huidige regelgeving ontoereikend is.

De ervaring heeft aangetoond dat het uitrusten van nepwapens met een rode loop niet doeltreffend is om ze van echte vuurwapens te onderscheiden,
aangezien men de loop van een echt vuurwapen evengoed rood kan schilderen. Voor verzamelaars zijn zulke nepwapens een goedkoper en veiliger
alternatief. Een verbod op dat soort wapens zou dan ook overdreven zijn.

Commentaar: 

De vraagstelling getuigt van een gebrek aan inzicht in de materie. De problemen opgeworpen door de vraagsteller bestaan eenvoudig weg niet. Zoals de minister aangeeft, zijn de namaakwapens en de niet-vuurwapens die projectielen verschieten reeds geregelemteerd sedert 30 maart 1995. Dergelijke niet-vuurwapens mogen enkel verkocht worden aan meerderjarigen, mits voorlegging van de identiteitskaart.

Hun dracht is enkel mogelijk mits een wettige reden (b.v. verzamelingen, of het beoefenen van de airsoft-sport, filmproducties, re-enactment, ...).

Enkel erkende personen mogen deze verkopen.

Meer informatie over deze regelgeving vindt u in het KB van 30 maart 1995.