Kamer - Mondelinge vraag nr. 20367 dd. 23 maart 2010 - stand van zaken nieuwe omzendbrief toepassing wapenwet

Informatie
Parlement: 
Kamer
Datum: 
din, 23/03/2010
Vraagsteller: 
Carina Van Cauter (O-VLD)
Vindplaats/bron: 

www.Dekamer.be - verslag commissie justitie van 23 maart 2010

Doelgroep: 
Wapenbezitters
Vraag: 

Carina Van Cauter (Open Vld): Op vragen over de interpretatie van het KB van 14 april 2009 over het vervoer van wapens door jagers,
antwoordde de minister op 28 oktober 2009 dat er gewerkt werd aan een nieuwe rondzendbrief die tegen eind 2009 klaar zou zijn. De betrokkenen hebben nog geen nieuwe rondzendbrief gekregen.

De minister zei toen al dat een afgesloten wagen voldeed aan de regelgeving op het toezicht op wapens tijdens het verlaten van de wagen bij restaurantbezoek en het vervoer van wapens op de openbare weg. Is de rondzendbrief klaar? Aan welke diensten zal deze worden bezorgd?

Antwoord: 

Minister Stefaan De Clerck (Nederlands): De rondzendbrief is al enkele weken klaar en verduidelijkt de veiligheidsmaatregelen die de
wapenbezitters moeten nemen. De brief bevestigt wat ik hierover al heb geantwoord op eerdere vragen. Net als de vorige rondzendbrief van 1995 is deze brief een praktische handleiding en bron van informatie voor de burger.

Ik kan de brief nog niet ondertekenen en verzenden, omdat er enkele passages in staan die gebaseerd zijn op een kleine rondzendbrief die de taakverdeling tussen de provinciale wapendiensten en de lokale politie schematisch weergeeft. Deze laatste brief werd meer dan een jaar geleden opgesteld, maar moet nog worden ondertekend door de minister van Binnenlandse Zaken.

Carina Van Cauter (Open Vld): Ik ben blij dat de minister zijn stuk van het werk heeft gedaan