Kamer - Mondelinge vraag van 24 februari 2010 van de heer Renaat Landuyt aan de minister van Justitie over "de burgerlijke uzi's en kalashnikovs" (nr. 19260)

Informatie
Parlement: 
Kamer
Datum: 
woe, 24/02/2010
Vraagsteller: 
Renaat Landuyt (SP.A)
Vindplaats/bron: 

website kamer van Volksvertegenwoordigers, voorlopig verslag commissievergadering justitie 24 februari 2010

Wetsartikels: 
art. 3 en art. 11 wapenwet
Trefwoorden: 
vergunningsplichtig wapen
wapenvergunning
verboden wapen
Vraag: 

Renaat Landuyt (sp.a): Wapens worden onderverdeeld in verboden wapens, vrij verkrijgbare wapens en vergunningsplichtige wapens. Een jaar geleden zei de minister mij dat uzi's en kalasjnikovs in beginsel verboden wapens zijn, maar dat er burgerlijke versies bestaan die vergunningsplichtig zijn en dus vrij kunnen worden verhandeld.

Zware machinegeweren zijn steeds nadrukkelijker aanwezig in bepaalde Brusselse wijken. Handhaaft de minister de interpretatie dat uzi's en kalasjnikovs legaal kunnen worden verhandeld? Waarop is dat standpunt gebaseerd? Hoeveel werden er vergund sinds de nieuwe wapenwet in werking trad?

Antwoord: 

Minister Stefaan De Clerck (Nederlands): Burgerversies van volautomatische militaire wapens werden omgebouwd tot halfautomatische wapens. Dat moet onomkeerbaar zijn en mag alleen gebeuren bij de Proefbank voor Vuurwapens. Met een vergunning zijn ze legaal te verkrijgen. De wet laat toe dat een vergunning wordt gegeven aan wie aan alle wettelijke voorwaarden voldoet. In de praktijk moet de aanvrager aantonen dat hij het
wapen voor sportschieten nodig heeft. Het kan niet worden hardgemaakt dat deze wapens daar niet geschikt voor zouden zijn.

Omdat deze wapens niet verboden zijn, kan men geen verzwarende omstandigheden doen gelden. Als wij die wapens die in Brussel worden gebruikt, willen treffen, zullen we de wet moeten wijzigen.

De federale overheid mag zich niet uitspreken over wapens die worden toegelaten in de sport, dat is haar bevoegdheid niet. Ik kan geen exacte cijfers geven over het aantal vergunningen dat werd toegekend voor dergelijke wapens, maar het gaat over een heel beperkt aantal.

Renaat Landuyt (sp.a): Wordt er in Brussel ook een onderzoek opgestart naar die verboden wapens?

Minister Stefaan De Clerck (Nederlands): Er was al een onderzoek en er werden wapens gevonden.

Commentaar: 

De hutzepot is een hartig wintergerecht dat de inwendige mens versterkt, mits hij min of meer goed is samengesteld. Een wansmakelijke samenstelling kan dit effect volledig teniet doen.

Zowel bij het stellen van deze vraag, als in het antwoord van de Minister, worden hier een aantal zaken met elkaar in verband gebracht die niets met elkaar te maken hebben.

Vooreerst wordt het illegale en legale wapenbezit op een schaamteloze manier met elkaar met elkaar in verband gebracht. De vraag ging over "civiele" UZI's en Kalashnikovs. Terecht antwoordt de minister dat deze wapens vergunningsplichtig zijn mits ze onomkeerbaar semi-automatisch zijn. Hij bevestigt eveneens dat deze wapens gebruikt worden voor recreatief- en sportief schieten.

Echter, de vraag gaat totaal de mist in van zodra ook gesproken wordt over "Brusselse" wapens, waarmee allicht de Kalashnikovs bedoeld worden die groeien aan sommige struiken in Brusselse parken en de UZI scheuten die, met de lente in het vooruitzicht, in menig plantsoen opschieten. Het behoeft geen betoog dat deze wapens gebruikt worden door criminele bendes. Criminelen vragen geen vergunningen aan voor hun wapens. Ze zouden deze immers niet krijgen, want de reden "plegen van overvallen en de politie verjagen uit de wijken" is geen in art. 11, §3, 9° opgesomde wettige reden voor wapenbezit. Dus zelfs als de criminelen door de lakse werking van politie en justitie niet zouden veroordeeld worden (en op grond daarvan geen vergunning krijgen), is het zeer ongeloofwaardig dat de criminelen een vergunning zouden krijgen. Bovendien zijn de gebruikte wapens van criminelen bij voorkeur wel automatisch, waardoor ze onder de verboden wapens vallen.

Het is dan ook zeer vreemd dat de minister suggereert dat een wetswijziging nodig is om dit probleem op te lossen. Er is geen enkele wetswijziging nodig, want de wapens van criminelen zijn steeds illegal. Dit uiteraard in tegenstelling tot de "burgerlijke" wapens waar de vraag over ging en die wel legaal zijn.

Een wetswijziging is overbodig. Wel moet de bestaande wet worden gehandhaafd. En dat is net, bijzonder in sommige Brusselse no-go zones waar geen politie meer durft verschijnen, het probleem. Justitie zou dus beter werk maken van het juist informeren van haar agenten en magistraten zodat de wapenwet juist wordt toegepast. Zolang justitie er niet toe in staat is wetten te laten handhaven en naleven, is het werk van parlementairen die wetten aanpassen eigenlijk zinloos. Maar deze waarheid wordt, uitgerekend in het parlement, liever niet onder ogen gezien.

Bron: PM

Vraag

Antwoord

Commentaar