Kamer - Schriftelijke vraag nr. 0577 van 23 maart 2009 (Stefaan Van Hecke) - volautomatische wapens

Informatie
Parlement: 
Kamer
Datum: 
maa, 23/03/2009
Vraagsteller: 
Stefaan Van Hecke (Groen)
Vindplaats/bron: 

www.Dekamer.be - schriftelijke vraag nr. 0577

Vraag: 

e zeventienjarige schutter die in een school nabij de Duitse stad Stuttgart twaalf mensen doodschoot, gebruikte bij zijn moordpartij ogenschijnlijk een 9 mm pistool Beretta dat hij van zijn vader stal die sportschutter is. Experts zijn het eens dat de ravage nog veel erger had kunnen zijn, indien hij over een automatisch machinepistool of aanvalswapen zou beschikt hebben. De wapenwet van 2006 heeft automatische vuurwapens verboden. Dat was nodig omdat onder de oude wapenwet dergelijke wapens ook aan particulieren verkocht werden. Ondanks de mogelijkheid om deze wapens tegen een billijke vergoeding af te staan aan de overheid, lijkt de inzameling hiervan een minimaal effect te hebben. We kunnen er dus vanuit gaan dat er nog heel veel van deze wapens illegaal iin omloop zijn.
1. Welke maatregelen stelt u in het vooruitzicht omtrent het particuliere, thans verboden, bezit van volautomatisch wapentuig, zoals machinepistolen en aanvalskarabijnen?
2. Wat is uw visie over de aanwezigheid van dergelijk louter militair materieel in de civiele maatschappij?
3. Kunt u een zo precies mogelijke schatting geven van het aantal volautomatische wapens die op dit moment in België in omloop zijn, zowel in het legale circuit (bij verzamelaars) als in het illegale?
4. a) Hoeveel volautomatische wapens werden ingeleverd bij de overheid? b) Hoeveel werden er omgebouwd tot halfautomatische wapens?

Antwoord: 

1. Met de wapenwet van 8 juni 2006 werd de voornaamste maatregel reeds gerealiseerd, met name een geheel verbod op het particuliere bezit van automatische vuurwapens (artikel 3, §1, 3°). Diegenen die vroeger een vergunning voor dergelijke wapens bezaten, hadden tot 31 oktober 2008 de mogelijkheid om het wapen van de hand te doen (afstand aan de lokale politie tegen een billijke vergoeding, overdracht aan een persoon die gerechtigd is het te bezitten) of om het onomkeerbaar te laten ombouwen tot een (niet-verboden) semi-automatisch wapen of het te laten neutraliseren door de Proefbank voor vuurwapens. Diegenen die van deze mogelijkheden geen gebruik maakten, zijn gekend in het Centraal Wapenregister en tegen het bezit van verboden wapens zal worden opgetreden. Voor het overige zijn er de verzamelaars die dergelijke wapens voorhanden mogen houden. Hieraan zijn evenwel enkele voorwaarden gekoppeld. Zo dient men een erkenning als verzamelaar te hebben en moet het wapen binnen het thema van de verzameling passen. Indien het een wapen vervaardigd na 1945 betreft, is het niet toegelaten meerdere exemplaren van hetzelfde model, kaliber en benaming te verwerven. Er dienen tevens extra veiligheidsmaatregelen te worden genomen (de slagpin moet uit het automatisch wapen worden verwijderd en op een afzonderlijke en afgesloten plaats worden bewaard, cf. artikel 27, § 3) en men mag er niet veel munitie voor voorhanden hebben (a rato tien patronen per type wapen).

2. Een volautomatisch wapen hoort niet bij een gewone particuliere wapenbezitter terecht te komen, met uitzondering van de ernstige verzamelaar en dit onder strikte voorwaarden (zie antwoord onder 1). De Belgische wapenwet volgt hierin overigens de regelgeving van de Europese Unie ter zake.

3. Voor betrouwbare cijfers omtrent het aantal automatische wapens die op dit moment in België in het legale circuit in omloop zijn, dient te worden gewacht tot alle regularisaties afgewerkt zijn en het Centraal Wapenregister up to date is gebracht. Wat betreft het illegale circuit kan geen aannemelijke schatting gemaakt worden.

4.a) Cijfers aangaande het aantal ingezamelde vuurwapens, waaronder dus ook het aantal ingezamelde automatische vuurwapens sinds de inwerkingtreding van de nieuwe wapenwet zijn nog niet voor alle inzamelperiodes tot 31 oktober 2008 gekend.
b) De Proefbank voor vuurwapens heeft de volgende aantallen automatische wapens omgebouwd tot halfautomatische: In 2006: 18; In 2007: 63; In 2008: 55; In 2009 tot nu toe : 26.