Kamer - Schriftelijke vraag nr. 0646 (Renaat Landuyt, SP-A) - nieuwe wapenwet - vergunningen - statistiek

Informatie
Parlement: 
Kamer
Datum: 
maa, 25/01/2010
Vraagsteller: 
Renaat Landuyt (SP.A)
Trefwoorden: 
statistiek
Vraag: 

Voor wapenvergunningen die op basis van de oude wapenwet werden afgeleverd diende een hernieuwing te worden aangevraagd. Deze aanvraag diende te gebeuren:

- hetzij uiterlijk binnen de vijf jaar nadat de wapenvergunning was afgeleverd of gewijzigd met inning van rechten
en retributies;
- hetzij vóór 31 oktober 2008 voor de vergunningen die ouder waren dan vijf jaar op 1 september 2008.

1. Hoeveel aanvragen tot hernieuwing van oude wapenvergunningen werden er per Gewest en per jaar sinds de inwerkingtreding van de nieuwe wapenwet in 2006 ingediend?

2. Hoeveel aanvragen tot hernieuwing van oude wapenvergunningen werden er per Gewest en per jaar sinds de inwerkingtreding van de nieuwe wapenwet in 2006 ingewilligd?

3. Hoeveel aanvragen tot hernieuwing van oude wapenvergunningen werden er per Gewest en per jaar sinds de inwerkingtreding van de nieuwe wapenwet in 2006 afgewezen?

Antwoord: 

Ik bezorg u hierbij de cijfers die ik heb kunnen verkrijgen van de verschillende provincies. Klik hier voor de tabel.

Voor enkele provincies zijn slechts weinig gegevens bekend omwille van de overstap naar een nieuw informaticasysteem of wegens een gebrek aan tijd en personeel om statistieken bij te houden.

Commentaar: 

Wij hebben ernstige bedenkingen bij de betrouwbaarheid van deze cijfers.

In totaal zouden dus slechts 232.098 vergunningen hernieuwd worden. Volgens de minister van Binnenlandse zaken zijn er 745.740 actieve vergunningen geregistreerd in het CWR (zie Deze link.

Het verschil tussen beide cijfers is substantieel. Als er nu meer dan 745.000 vergunningen in het CWR geregistreerd zijn, terwijl er slechts ca 232.000 hernieuwingen werden uitgereikt, dan betekent dit dat de provinciale wapendiensten meer dan 513.000 nieuwe vergunningsaanvragen zouden hebben vewerkt...

Iedereen die in de praktijk staat weet dat er geen half miljoen wapenvergunningen zijn afgeven de voorbije vier jaren... Er is dus duidelijk een probleem met de statistiek bij de overheid.

Een en ander toont aan dat de overheid nog steeds onvoldoende zicht heeft op particulier wapenbezit in ons land. Ondanks alle toezeggingen door de vorige ministers van Justitie is er op dit punt eigenlijk zeer weinig vooruitgang geboekt.

BijlageGrootte
tabel.pdf67.19 KB