Kamer - Schriftelijke vraag nr. 291 (Ducarme) - Verspreiding van wapens

Informatie
Parlement: 
Kamer
Datum: 
maa, 04/01/2010
Vraagsteller: 
Daniel Ducarme (MR)
Vraag: 

Volgens "Het Nieuwsblad" van 21 september 2009 zouden er in België duizenden wapens in omloop zijn, zonder dat daar enige controle wordt op uitgeoefend. Het centraal wapenregister, waar de eigenaars hun wapen dienen aan te geven en te laten registreren, is nog altijd niet volledig operationeel. Heel wat wapens werden ook fout geregistreerd, soms onder de naam "Mickey Mouse".
1. Kan de regering de inhoud van dat persbericht bevestigen?
2. a) Hoe verklaart u dat het centraal wapenregister nog niet volledig operationeel is? b) Zal u dit probleem aanpakken? c) Zo ja, wanneer en op welke manier?

Antwoord: 

1. Bij ons weten wordt de controle van wapens in België uitgevoerd door de diensten van de lokale en federale politie. De kwaliteit van de gegevens van het wapenregister is één van de opdrachten van de diensten van de gouverneurs en de lokale politie. De dienst van het centraal wapenregister is ook aanwezig op het terrein, om de gebruikers te helpen en te gidsen bij hun correctieve acties. "Mickey Mouse" bestaat niet in het centraal wapenregister. Fictieve ondernemingen en personen werden gecreëerd voor didactische doeleinden. Die entiteiten worden gewist van zodra de demonstratie of de vorming gedaan is.

2. Het centraal wapenregister heeft altijd al effectief gewerkt. De bestaande toepassing wordt momenteel aangepast om de registratie van wapens, vergunningen en erkenningen te verzekeren, in functie van de nieuwe regels van de wet. We herinneren u eraan dat de problematiek van de registratie en de opspoorbaarheid van de wapens in geen geval verbonden is aan de vertraging van de ontwikkeling van het nieuwe centraal wapenregister, maar aan de achterstand van de registratie bij de lokale eenheden en de provincies. Het project betreffende het nieuw centraal wapenregister nadert zijn einde. In feite is het nieuwe centraal wapenregister al ontwikkeld en het is momenteel in test bij de lokale eenheden en provincies.