Vraag van de heer Stefaan Van Hecke aan de minister van Justitie over "de illegale verkoop van blanke wapens"

Informatie
Parlement: 
Kamer
Datum: 
maa, 03/07/2017
Vraagsteller: 
Stefaan Van Hecke
Wetsartikels: 
art 19 WW
Trefwoorden: 
internet verkoop blanke wapens
Doelgroep: 
Algemeen
Vraag: 

12.01 Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen): Conform de Belgische wetgeving zijn veel blanke wapens vrij verkrijgbaar, maar mogen ze niet verkocht worden via het internet of via postorderbedrijven. Nochtans zijn ze reeds jarenlang te koop op tweedehandswebsites zoals 2dehands.be. In hun voorwaarden staat specifiek dat ze op hun website mogen aangeboden worden, zolang ze niet verkocht worden aan personen jonger dan 18 jaar.

Dat is in strijd met de wapenwet. In de rondzendbrief wordt 2dehands.be expliciet vermeld als een platform waarop geen wapens mogen worden verkocht.

Was de minister hiervan op de hoogte? Is hij het eens dat de praktijk in strijd is met de wapenwet?
Wat zal hij doen om die overtredingen te stoppen?
Tegen wanneer zal dit resultaat opleveren?

Antwoord: 

Minister Koen Geens (Nederlands): Artikel 19, 1° van de wapenwet van 8 juni 2006 voorziet in een verbod op de verkoop of het te koop aanbieden van wapens via internet. Ook in de rondzendbrief van 25 oktober 2011 wordt dat uitdrukkelijk vermeld, omdat bij een verkoop op afstand onmogelijk kan worden voldaan aan de verplichtingen die gelden bij overdracht van het wapen. Het verbod geldt voor alle wapens, waaronder de blanke wapens.

Een bezorgde burger heeft de inbreuken op 2dehands.be ook gesignaleerd aan mijn administratie. Die heeft 2dehands.be erop gewezen dat dergelijke praktijken aanleiding kunnen geven tot strafrechtelijke vervolging, waarbij opsporing en vervolging onder de bevoegdheid vallen van de lokale politie en het openbaar ministerie. Indien verdere onregelmatigheden op die site worden vastgesteld of gesignaleerd, zullen die diensten worden ingelicht.

Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen): Ik neem aan dat wanneer een ambtenaar op de hoogte wordt gebracht van een dergelijke publicatie of aanbod op de website, hij ingevolge artikel 29 van het Wetboek van strafvordering de nodige initiatieven zal nemen ten opzichte van het bevoegde parket.