Vraag van mevrouw Annick Lambrecht aan de minister van Justitie over "een nieuweamnestieperiode voor wie nog onvergunde wapens heeft

Informatie
Parlement: 
Kamer
Datum: 
maa, 03/07/2017
Vraagsteller: 
Annick Lambrecht
Trefwoorden: 
illegaal wapenbezit amnestie
Doelgroep: 
Algemeen
Vraag: 

Annick Lambrecht (sp.a): Er komt een nieuwe amnestieperiode voor onvergunde wapens van 1 januari 2018 tot 31 december 2019. De
burger zal een laatste kans krijgen om zijn wapens aan te geven en er alsnog een vergunning voor te vragen.

Vanaf september komt er ook een proefproject voor het invoeren van het zogenaamde PACOSsysteem, een registratiesysteem voor overtuigingsstukken, inclusief in beslag genomen wapens.

De onderzoekers van het Vlaams Vredesinstituut hadden daar in een rapport op aangedrongen. Ook in het Nationale Veiligheidsplan 2016-2019 wordt specifiek de vraag gesteld om de illegale vuurwapenmarkt beter in beeld brengen. Intussen wil de minister samen met minister Jambon nagaan of de kwaliteit van de registraties op kortere termijn kan verbeteren door de procedures voor het Centraal Wapenregister en de Algemene Nationale Gegevensbank te uniformiseren en door de rol van de referentiepersonen voor wapens bij de politie verder te versterken.

Betekent dit dat de controle tot nu toe faalde? Is het niet beter om de controle te verbeteren in plaats van te rekenen op de spontane aangifte van illegale wapenbezitters?

Antwoord: 

09.02 Minister Koen Geens (Nederlands): De amnestieperiode zal lopen van 1 januari tot 31 december 2018 en niet, zoals in de media verkeerdelijk is verschenen, tot eind 2019.

Om het illegaal wapenbezit beter te bestrijden heb ik al verscheidene maatregelen gerealiseerd, zoals de telefoontap en de nachtelijke huiszoeking.

Niettemin zullen die ingrijpende opsporingsmethodes niet gebruikt worden voor elke vorm van illegaal wapenbezit. Een studie van het
Vlaams Vredesinstituut toont immers aan dat de grootste groep bezitters van illegale wapens niet de zware criminelen zijn, maar wel wapenliefhebbers die bijvoorbeeld een wapen hebben geërfd. Om die reden zal er een laatste amnestieperiode komen die enkel geldt voor vergunningsplichtige wapens, maar niet voor verboden wapens. Dat moet burgers ertoe aansporen om hun wapens aan te geven, te
registreren en vervolgens alsnog te laten vergunnen, neutraliseren of te verkopen.

De registratie in het Centraal Wapenregister en de Algemene Nationale Gegevensbank betreft enkel in beslag genomen wapens. Het Vredesinstituut stelde vast dat die registratie niet steeds even kwalitatief verloopt. Er worden bijvoorbeeld fouten gemaakt bij het invullen van de technische kenmerken van het wapen. Daarom wil ik laten onderzoeken of die registratie op korte termijn kan verbeterd worden.

Annick Lambrecht (sp.a): Over een aantal maanden zal ik vragen hoeveel mensen spontaan hun wapen aangemeld hebben om er een vergunning voor te krijgen. Ik hoop dat het om een groot aantal zal