Schriftelijke vraag nr. 5-8384 - Afgedankte politiewapens - Verkoop - Cijfermateriaal - Verboden wapenhandel

Informatie
Parlement: 
Senaat
Datum: 
din, 05/03/2013
Vraagsteller: 
Frank Boogaerts (N-VA)
Vindplaats/bron: 
Doelgroep: 
Algemeen
Vraag: 

Vraag nr. 5-8384 d.d. 5 maart 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)
Ik verwijs naar mijn voorstel van resolutie nr. 5-1248/1 van 5 oktober 2011 betreffende de verkoop van afgedankte politiewapens.

Hierin stelde ik de vraag of het mogelijk was om de verkoop van afdedankte politiewapens volledig te verbieden en te voorzien in een sluitende procedure tot vernietiging van het afgedankte wapenarsenaal.

Sommigen meenden dat de politiezones zelf moeten kunnen kiezen om te verkopen of te vernietigen, anderen stelden zich vragen bij het (mogelijke) verlies aan inkomsten als de betrokken wapens niet meer kunnen worden verkocht.

Om de impact van een vernietiging in plaats van een verkoop correct te kunnen inschatten, is het belangrijk om meer te weten over de wapens die al ooit verkocht zijn.

Daarom had ik graag van de minister het volgende geweten:

1) Zijn er politiezones waar afgedankte politiewapens worden verkocht? Zo ja, hoeveel? Welke zones zijn dit?

2) Zo ja, beschikt de minister over cijfermateriaal van die verkoop?

3) Zo ja, wat zijn de opbrengsten hiervan?

4) Zijn ooit al verkochte politiewapens teruggevonden in het circuit van de verboden wapenhandel? Zo ja, hoeveel?

Antwoord: 

Antwoord ontvangen op 15 mei 2013 :
Wat betreft de federale politie worden de afgeschreven vuurwapens vernietigd in een hoogoven. Die wapens zouden zich dus niet op de zwarte markt kunnen bevinden.

Wat betreft de lokale politie worden de gevraagde gegevens niet gecentraliseerd op het nationale niveau. Elke politiezone moet handelen volgens de wapenwetgeving.