Parlementaire vragen

Datumsorteerpictogram Titel
10/10/2012 Schriftelijke vraag nr. 5-7158 - Controle op wapens - Kosten - Wapendiensten van de gouverneurs - Centraal wapenregister - Lokale politie
10/05/2012 Vraag van dhr. Roegiers (SPA) over het gebruik van rambowapens voor sportief en recreatief schieten
02/05/2012 Mondelinge vraag Kamercommissie Justitie dd. 18 april 2012 omtrent de afschaffing HFD wapens
21/03/2012 Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de minister van Justitie over «het actieplan tegen de illegale wapenhandel» (nr. 5-441)
14/03/2012 Mondelinge vragen over strijd tegen de wapenhandel en het vrij aankopen van vuurwapens op de Belgische markt
12/03/2012 Vraag om uitleg over «de vrij verkrijgbare vuurwapens wegens het niet meer vervaardigen van aangepaste munitie»
25/05/2011 Senaat - schriftelijke vraag nr. 5-1502 d.d. 25 februari 2011 (François Bellot) - organisatie wapenbeurzen
06/04/2011 Kamer - Schriftelijke vraag nr. 0416 dd. 6 april 2011 (Eric Jadot, Ecolo) - Vrij verkrijgbare wapens voor wapenrekken. - Munitie.
21/02/2011 Kamer - Schriftelijke vraag nr. 0342 dd. 21 februari 2011 (Thiébaut, PS) - Wapenbeurzen. - Omzendbrief van 29 oktober 2010. - Gevolgen.
15/02/2011 Kamer - Schriftelijke vraag nr. 331 dd. 15 februari 2011 - wapenbeurzen - organisatie - omzendbrief
03/02/2011 Kamer - Schriftelijke vraag nr. 0315 van 3 februari 2011 (Koenraad Degroote, N- VA) - afgifte van wapenvergunningen
20/12/2010 Vlaams Parlement - schriftelijke vraag nr. 164 dd 20 december 2010 van Jan Roegiers (SPA) - sportschuttersdecreet - recreatieve sportschutters
17/11/2010 Parl. Franse Gemeenschap - vraag Christian Noiret omtrent de toegang van 6-jarigen tot de schietclubs
20/10/2010 Kamer - 20 oktober 2010 - mondelinge vraag van de heer Raf Terwingen aan de minister van Justitie over "de verkoop van onklaar gemaakte wapens"
15/09/2010 Kamer - Schriftelijke vraag nr. 0070 van 15 september 2010 (Daniel Ducarme, MR) - Wapens in omloop
07/04/2010 Senaat - Schriftelijke vraag nr. 4-7400 dd. 7 april 2010 (Geert Lambert) - bezit van wapens - niet aanvragen van vergunning - aansporing tot inlevering - vervolging
23/03/2010 Kamer - Mondelinge vraag nr. 20367 dd. 23 maart 2010 - stand van zaken nieuwe omzendbrief toepassing wapenwet
23/03/2010 Kamer - commissie justitie 23 maart 2010 - mondelinge vragen misdrijf met illegaal wapen in Bilzen - toezicht naleving wapenwet
10/03/2010 Kamer - commissie Justitie - Mondelinge vraag van mevrouw Clotilde Nyssens aan de minister van Justitie over "de illegale wapenhandel" (nr. 19789)
03/03/2010 Kamer - Mondelinge vraag dd 3 maart 2010 over "de verkregen wapenvergunningen zonder inning van rechten en retributies"