Parlementaire vragen

Datum Titelsorteerpictogram
09/07/2009 Kamer - Schriftelijke vraag nr. 0750 van 9 juli 2009 (Ben Weyts - NVA) - CWR - wapenbezit - vergunningen en verkoop - statistiek
25/05/2008 Kamer - Schriftelijke vraag nr. 225 van mevrouw Clotilde Nyssens van 28 mei 2008 - HFD wapens - replica's - uitbreiding oude jachtwapens
12/02/2009 Kamer - Schriftelijke vraag nr. 258 van 12 februari 2009 (Elio Di Rupo) - Centraal Wapenregister. - Registratie van vuurwapens.
04/01/2010 Kamer - Schriftelijke vraag nr. 291 (Ducarme) - Verspreiding van wapens
04/01/2010 Kamer - Schriftelijke vraag nr. 304 (Ben Weyts) - Wapenbezit. - Centraal Wapenregister (SV 384).
06/08/2008 Kamer - Schriftelijke Vraag nr. 314 van de heer André Frédéric van 6 augustus 2008 - wapens - wijziging wet - teruggave
15/02/2011 Kamer - Schriftelijke vraag nr. 331 dd. 15 februari 2011 - wapenbeurzen - organisatie - omzendbrief
22/02/2010 Kamer - schriftelijke vraag nr. 398 (Bert Schoofs) - regeling inzake de inbewaringneming van wapens
28/10/2009 Kamercommissie Jusitie 28 oktober 2009 - interpellatie regels vervoer wapens
09/01/2019 Mond. Vr 27.589 - Gebruik van schietstanden door criminelen volgens de Federale Politie
10/01/2013 Mondelinge vraag over «een wereldwijde campagne tegen individueel wapenbezit» (nr. 5‑763)
17/01/2019 Mondelinge vraag 16 januari 2019 over bezit laders
21/10/2015 Mondelinge Vraag afschaffing HFD Wapens (dhr. Carinval, MR)
02/05/2012 Mondelinge vraag Kamercommissie Justitie dd. 18 april 2012 omtrent de afschaffing HFD wapens
07/10/2015 Mondelinge vraag over nieuwe aangifteperiode voor wapens
21/03/2012 Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de minister van Justitie over «het actieplan tegen de illegale wapenhandel» (nr. 5-441)
14/03/2012 Mondelinge vragen over strijd tegen de wapenhandel en het vrij aankopen van vuurwapens op de Belgische markt
04/01/2010 Mondelinge vragen van 6 januari 2010 over de toepassing van de wapenwet / vervolging illegaal wapenbezit (Commissie Justitie Kamer)
20/07/2018 Nieuwe regularisatieperiode - impact beroep vernietiging KB
17/11/2010 Parl. Franse Gemeenschap - vraag Christian Noiret omtrent de toegang van 6-jarigen tot de schietclubs