Wapens toegestaan voor de jacht in Wallonië

De wapens toegestaan voor de jacht in het Waalse Gewest worden vastgelegd in een besluit van 22 september 2005 genomen door de Waalse Gewestregering .

De volgende vuurwapens of middelen zijn verboden voor de jacht in het Waalse gewest:

 • automatische wapens;
 • semi-automatische wapens met een magazijn of lader die meer dan 2 patronen kan bevatten;
 • wapens voorzien van een actieve lichtbron of van middelen om het doel te verlichten;
 • wapens voorzien van een nachtkijker, beeldversterker of enig ander middel om ’s nachts te kunnen schieten
 • wapens uitgerust met een geluidsdemper

Alleen de volgende vuurwapens mogen worden gebruikt voor de jacht in het Waalse gewest:

 • geweren met één of meerdere gladde lopen met een kaliber van minimum 24 en maximum 12;
 • karabijnen met één of meerdere getrokken lopen met een nominaal kaliber van minstens .22 duim of 5,58mm;
 • geweren met getrokken en/of gladde lopen die voldoen aan de twee criteria hierboven vermeld.

Ook de te gebruiken munitie is gereglementeerd naargelang van de aard van het bejaagde wild:

 • voor groot wild geldt dat de munitie een kaliber van minstens 6,5mm moet hebben en op een afstand van 100m van de loopmonding een kinetische energie van minstens 2.200 joule moet ontwikkelen. Bij uitzondering is ook de volgende munitie toegelaten:
  • voor reewild: projectielen waarvan het kaliber minstens 5,58mm bedraagt en die op een afstand van 100m vanaf de loopmonding een kinetische energie van minstens 980 joule ontwikkelen
  • voor de drijfjacht op groot wild: projectielen die vervormen bij impact van kaliber 12, 16 of 20 geschoten in een geweer met gladde loop
 • jacht op klein wild of waterwild: hagelpatronen waarvan de korrelgrootte van de hagel een doorsnede van 3,5 mm niet overschrijdt;
 • jacht op overig wild:
 • hagelpatronen waarbij de diameter van de projectielen ten hoogste 4mm bedraagt;
 • projectielen die in een geweer of een karabijn worden verschoten.
 • Het is bovendien steeds verboden om de volgende munitie te gebruiken in een karabijn :

  • militaire projectielen, waaronder fosfor- of lichtspoorkogels;
  • volmantelpatronen;
  • projectielen die niet vervormen bij impact.