Schietstand

1. Zoek een schietstand

Het sportief- en recreatief schieten met vuurwapens mag enkel worden beoefend in een erkende schietstand. De meeste schietstanden worden uitgebaat door erkende schuttersverenigingen. U kunt in contact komen met deze verenigingen door er eens langs te gaan, of via kennissen. U vindt de coördinaten van een schietstand elders op deze site of op de websites van de schuttersfederaties Fros (www.fros.be) of VSK (www.sportschieten.be).

Het aansluiten bij een club is een eerste belangrijke stap. Via deze club zult kunnen aanleren hoe u veilig met vuurwapens om kunt gaan, en zult u de nodige ervaring en kennis kunnen opdoen om een verantwoordelijk sportschutter en eventueel wapenbezitter te worden. De meeste clubs organiseren daarnaast ook nog allerhande sociale clubactiviteiten zodat u er ook vrij snel andere sportschutters zult leren kennen.

Volgende zaken zijn van belang bij de keuze van een club:

  • de openingsuren: de meeste clubs worden door vrijwilligers opengehouden. Doorgaans zijn zij enkele avonden in de week en tijdens de weekends open. Andere door professionelen uitgebate clubs hebben vaak langere openingsuren. Kies een club die open is op de uren dat u zelf rustig de tijd kunt maken om te gaan schieten.
  • Ligging en bereikbaarheid: leren schieten vereist een regelmatige begeleiding en oefening. Het is best een club te kiezen die makkelijk bereikbaar is, eventueel met het openbaar vervoer als u geen motorvoertuig bezit. Zo verliest u niet al teveel tijd met verplaatsingen.
  • Accommodatie. De meeste clubs beschikken over een schietbaan voor luchtdrukwapens. Daarnaast (of daarin) hebben ze eveneens een schietbaan tot 25 meter die geschikt is voor handvuurwapens. De courante kalibers zijn doorgaans toegelaten. Omwille van milieuwetgeving zijn sommige kalibers in bepaalde standen niet toegelaten. Als u van plan bent om de geweerdisciplines te beoefenen, is het van belang een stand te kiezen waar deze zijn toegestaan. Er zijn in Vlaamse clubs actief op een vijftal schietstanden waar op 100m kan geschoten worden, zoals bijvoorbeeld:
  • Begeleiding. Het is quasi onmogelijk om uw eerste stappen te zetten in de schutterswereld zonder behoorlijke begeleiding. Immers, u zult noodzakelijkerwijze met de wapens van iemand anders (een club of een kennis) leren schieten. Ideaal is dat een kennis die al sportschutter is u begeleidt. Veel clubs beschikken over clubwapens (die men u op de club kan uitlenen) en over gemotiveerde leden die met plezier nieuwe leden inwijden in de sport.
  • Aansluiting bij een federatie. Enkel clubs die zijn aangesloten bij een gemachtigde schietsportfederatie (zoals Fros of VSK) kunnen tussenkomen in het kader van de sportschuttesrlicentie, b.v. voor de aanvraag of voor het optekenen van schietbeurten in het sportschuttersboekje. De meeste clubs sluiten u automatisch aan bij de federatie waarvan u lid bent. In sommige clubs heeft u de vrije keuze van federatie.