Wapen

Luchtdrukwapens zijn vrij verkrijgbare wapens. Het is mogelijk om als beginnend sportschutter zelf een luchtdrukwapen aan te kopen zonder hiervoor een wapenvergunning aan te vragen.

Alle vuurwapens zijn vergunningsplichtig. Er bestaan vuurwapens in alle maten en gewichten:

Deze kunnen in principe pas worden aangekocht mits een “wapenvergunning” afgegeven door de provinciegouverneur bevoegd voor de woonplaats van de schutter. De wapenvergunning is geldig voor de aankoop van één vuurwapen. De regeling omtrent de wapenvergunning komt verder uitgebreid aan bod in deze handleiding. Houders van een sportschutterslicentie zijn vrijgesteld van de meeste voorwaarden die worden opgelegd voor het bekomen van een wapenvergunning. Het is daarom aan te raden om steeds eerst de sportschutterslicentie aan te vragen alvorens u een wapenvergunning aanvraagt.

De houders van een sportschutterslicentie kunnen sommige vuurwapens aankopen zonder dat ze vooraf een wapenvergunning hoeven aan te vragen. De aankoop van het wapen wordt dan geregistreerd via een formulier van overdracht “model 9”. Houders van een voorlopige sportschutterslicentie kunnen met dit document nooit zelf wapens aankopen zonder een vergunning te vragen.

Een beginnend schutter zal het sportschieten moeten aanleren met de wapens die ter beschikking gesteld worden door een club of een andere schutter. Hij kan zelf geen munitie aankopen. Pas nadat hij houder is van een sportschutterslicentie kan hij sommige wapens aankopen (zoals b.v. tweeloop, grendelgeweren of voor het sportschieten ontworpen pistolen in kaliber .22). De aankoop van semi-automatische lange wapens, van revolvers of van pistolen in een ander kaliber dan .22 is pas mogelijk nadat men houder is van een wapenvergunning. De wapenvergunning, of de sportschutterslicentie en het registratiedocument zijn eveneens geldig voor de aankoop van munitie. Uiteraard kan enkel de munitie worden aangekocht voor het vergunde wapen.