Einde voorlopige sportschutterslicentie

De voorlopige sportschutterslicentie is niet meer geldig:

  • na verloop van 12 maanden: de voorlopige sportschutterslicentie is geldig voor een maximale duur van 12 maanden. Op de vervaldag is ze van rechtswege vervallen.
  • Als de sportschutter een definitieve sportschutterslicentie bekomt
  • Als de voorlopige sportschutterslicentie wordt ingetrokken (b.v. bij overtredingen van het decreet of het reglement, of indien de gouverneur de federatie verzoekt om de voorlopige sportschutterslicentie in te trekken)