Geldigheid

De sportschutterslicentie heeft in principe een geldigheidsduur van vijf jaar. Er bestaan dus geen “definitieve” sportschutterslicenties die voor onbepaalde tijd geldig blijven.

Na vijf jaar moet de sportschutter de “hernieuwing” vragen van zijn sportschutterslicentie. Hij krijgt dan een nieuw document en een nieuw sportschuttersboekje.

De sportschutterslicentie blijft enkel geldig voor zover de sportschutter ze jaarlijks geldig laat verklaren en de valideringsvignetten aanbrengt in de daartoe voorziene vakken.