Vijfjaarlijkse hernieuwing

De sportschutterslicentie blijft vijf jaar geldig vanaf de afgiftedatum. Daarna moet ze hernieuwd worden. Bij de hernieuwing moet aan alle voorwaarden voldaan zijn. De praktische proef moet echter niet opnieuw worden afgelegd. Enkel bij substantiële wijziging van de regelgeving moet de theoretische proef opnieuw worden afgelegd. De federatie zal via haar ledenblad en via haar website de leden inlichten als dergelijke “substantiële wijziging” heeft plaatsgevonden.

De federaties zullen hun leden informeren over het verloop van de hernieuwingsprocedure.