Voordelen sportschutterslicentie

De sportschutterslicentie is gebaseerd op een Vlaamse decreet waarin alle rechten en plichten van de sportschutter nauwkeurig worden geregeld. Elke overheid in dit land kan er dus zeker van zijn dat de houder van de sportschutterslicentie aan alle voorwaarden voldoet om veilig en verantwoordelijk met wapens om te gaan. De gouverneurs moeten hier rekening mee houden.

Het belangrijkste voordeel van de sportschutterslicentie is dat het mogelijk is om met alle wapens te schieten waarvoor de sportschutterslicentie geldig is.

Andere voordelen zijn:

  • De sportschutterslicentie bewijst de wettige reden "sportief en recreatief schieten". Wie een sportschutterslicentie heeft moet dus geen boekhouding meer bijhouden van al zijn schietbeurten. Zolang hij zijn sportschutterslicentie jaarlijks laat geldig verklaren, is de wettige reden bewezen.
  • Wie een sportschutterslicentie heeft, moet niet meer jaarlijks een uittreksel strafregister afgeven op de schietstand. De sportschutterslicentie op zich is voldoende.
  • Wie een sportschutterslicentie heeft, mag wapens dragen tijdens het beoefenen van dynamische disciplines zonder dat hij een wapendrachtvergunning hoeft aan te vragen
  • Bij de aanvraag van een wapenvergunning, is de houder van een sportschutterslicentie meestal vrijgesteld van de praktische en theoretische proef, hij dient geen aanwezigheidsattesten voor te leggen en het is ook niet nodig om bij de arts een medisch attest te gaan halen.
  • Wie een sportschutterslicentie heeft, kan in sommige gevallen wapens lenen van andere schutters. Hij kan wapens gebruiken op de schietstand zonder ze zelf te moeten aankopen.
  • Als de sportschutter niet meer actief is, kan hij sommige wapens nog behouden als "passief wapenbezitter", dit is zonder munitie.
  • Het statuut van de sportschutter is verankerd in een decreet, waardoor we kunnen verwachten dat de regels rond dit statuut niet al teveel wijzigen. Een sportschutterslicentie biedt dus meer zekerheid.

Het meest gekende voordeel van de sportschutterslicentie is dat het mogelijk is om er sommige wapens mee te kopen, zonder dat men vooraf een vergunning hoeft aan te vragen. Op die manier wordt de retributie voor de vergunning (ca 92 EUR momenteel) uitgespaard.

Verder op deze pagina's vindt u meer informatie over het statuut en over rechten en plichten van de sportschutter.