Voorwaarden voorlopige sportschutterslicentie

De voorwaarden voor het verlenen van een voorlopige sportschutterslicentie zijn:

  • 16 jaar zijn, en toelating hebben van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers indien minderjarig;
  • niet veroordeeld zijn zodat de schutter volgens de voorwaarden van de wapenwet geen wapen voorhanden zou kunnen hebben (zie verder);
  • niet het voorwerp zijn van een lopende schorsing en niet het voorwerp geweest zijn van een intrekking van de licentie met nog actuele reden;
  • een medisch attest voorleggen waaruit blijkt dat men zonder gevaar voor zichzelf of voor anderen een wapen kan manipuleren;

Uiteraard kan een voorlopige sportschutterslicentie enkel worden verleend aan “sportschutters”, wat dus betekent dat de aanvrager bij een schuttersvereniging die is aangesloten bij een schietsportfederatie lid is.