Registers

De erkende verzamelaars dienen registers bij te houden. De bladzijden van de registers zijn genummerd. Bij controle moeten de registers worden voorgelegd. Bij stopzetting van de activiteit moeten de registers teruggestuurd worden naar het Centraal Wapenregister.

Volgende registers moeten worden bijgehouden :

  • Een register model A waar de vergunningsplichtige vuurwapens in worden bijgehouden
  • Een register model C waarin de munitie wordt bijgehouden
  • Een register model D waarin aan de proef losse onderworpen onderdelen of onderdelen en hulpstukken die, aangebracht op het wapen, ervoor zorgen dat het wapen in een andere categorie wordt ingedeeld.