Aankoop van een vrij verkrijgbaar vuurwapen

Enkel sommige zwartkruitwapens zijn onder bepaalde voorwaarden nog vrijgesteld van de verplichting om een wapenvergunning aan te vragen.

Er is geen enkele vergunning nodig voor de aankoop van een vrij verkrijgbaar wapen. Er moet ook geen enkel document worden ingevuld. Voor de aankoop van een vrij verkrijgbaar vuurwapen dient u ouder te zijn dan 18 jaar. U dient uw identiteitskaart voor te leggen aan de verkoper. Bij aankoop op een wapenbeurs zal uw identiteit wel gecontroleerd worden en zal de aankoop geregistreerd worden.

Ook voor de aankoop van niet-vuurwapens (b.v. loodjeskarabijnen, BB-guns, …) geldt doorgaans een minimumleeftijd van 18 jaar.