Vervoer van wapens

Ook tijdens het vervoer dienen veiligheidsmaatregelen te worden gerespecteerd:

Bij het vervoer van wapens moet u rekening houden met het volgende:

Vervoer met een personenvoertuig

 • de wapens moeten ongeladen zijn, de laders dienen leeg te zijn. De laders kunnen dus niet thuis worden gevuld.
 • Het wapen moet onbruikbaar zijn gemaakt door een veiligheidsslot of door het wegnemen van een voor zijn werking essentieel onderdeel. Deze verplichting is dus eigenlijk “dubbel op”. Het wapen moet zowel in een afgesloten koffer steken én in deze koffer moet het nog eens voorzien zijn van een trekkerslot. Als alternatief kan het wapen gedemonteerd worden vervoerd.
 • Het wapen mag niet in het zicht liggen, en het moet buiten handbereik worden vervoerd in een slotvaste koffer of etui;
 • De munitie moet veilig verpakt worden (bij voorkeur in haar originele verpakking of in een munitiedoosje);
 • Bij vervoer met een motorvoertuig moeten de etuis met het wapen en de munitie in de slotvaste koffer van het voertuig worden vervoerd. Dit is niet van toepassing op het jachtterrein;
 • Het voertuig mag niet onbewaakt achterblijven terwijl de wapens erin opgeslagen liggen. Het is daarom aangeraden van in de onmiddellijke nabijheid van de schietstand te parkeren, bij voorkeur in het zicht van bv cafetaria. Het is onvoorzichtig om een voertuig ver van de stand te parkeren, zonder enig toezicht, terwijl er een wapen is in opgeslagen.
 • Bij vervoer met de fiets gelden dezelfde regels. Uiteraard geldt de verplichting niet om het wapen in de koffer van het voertuig te steken vermits een fiets doorgaans geen koffer heeft. Het is aan te raden de koffer vast te maken op de bagagedrager en deze koffer op slot te doen. Als een geweer in een foedraal wordt vervoerd, dient dit foedraal op slot te zijn.

  Het wapen moet dus steeds voorzien zijn van een trekkerslot, of er moet een voor de werking van het wapen essentieel onderdeel worden verwijderd. Koffers of geweerzakken moeten altijd op slot zijn.

  Veel schietstanden hebben geen aangepaste wapenkamer. De wapens moeten dan bewaard worden in het voertuig van de schutters. Deze voertuigen moeten dus onder toezicht worden achtergelaten.

  Enkel het vervoer op de volgende trajecten is toegestaan:

  • tussen de woon- en verblijfplaatsen onderling
  • tussen een woon-of verblijfplaats en de schietstand of het jachtterrein
  • tussen een woon-of verblijfplaats en een erkende persoon

  Het is dus niet toegestaan om het traject te onderbreken terwijl men de wapens vervoert, b.v. om na het schieten op café te gaan.