Gent 10 maart 2017 - lucthdrukpistool met geluidsdemper - vrij verkrijgbaar wapen

Informatie
Rechtscollege: 
Gent
Datum: 
vrijdag, maart 10, 2017
Samenvatting

Luchtdrukpistool voorzien van geluidsdemper is vrij verkrijgbaar wapen, voor zover de geluidsdemper niet geschikt is om op een vuurwapen te worden geplaatst.

Bron:
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20170310-8&...

...

Terecht ook heeft de eerste rechter de telastlegging C geherkwalificeerd. Een luchtdrukpistool is een vrij verkrijgbaar wapen. Een geluidsdemper op zich is een verboden wapen voor zover blijkt dat deze ook op de een of andere manier zou kunnen geplaatst worden op een vuurwapen. Zulks wordt in deze door het openbaar ministerie, dat zelf een herkwalificatie van de telastlegging C vraagt, niet aangevoerd, laat staan aangetoond. Het luchtdrukpistool met geluidsdemper blijft dan ook een vrij verkrijgbaar wapen. Het werd in de gegeven omstandigheden gebruikt om te bedreigen waardoor het zonder wettige reden werd gedragen. Het hof heromschrijft de telastlegging C dan ook zoals de eerste rechter heeft gedaan.

...

(Tiende kamer, 2016/NT/466, 10 maart 2017)