Grondwettelijk Hof - arrest 115/2010 van 21 oktober 2010 - lijst veroordelingen art. 5, §4 WW - geen schending gelijkheidsbeginsel

Informatie
Rechtscollege: 
Grondwettelijk Hof
Datum: 
donderdag, oktober 21, 2010

Feiten

De belangrijkste gegevens van de zaak kunnen worden samengevat als volgt:

- Een wapenbezitter die blijkbaar veroordeeld was voor onder meer valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken vraagt in 2006 om zijn vroegere "jacht- of sportwapens" te vergunnen. De vergunning wordt hem geweigerd door de gouverneur van Antwerpen op grond van art. 44, §2 Wapenwet. Immers, de veroordeling voor valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken komt voor op de lijst van art. 5, §4 (b) wapenwet.

- betrokkene gaat tegen dit besluit van de gouverneur te Antwerpen in beroep bij de Raad van State. Daar wordt opgemerkt dat de lijst in art. 5, §4 (b) wapenwet het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel schendt. Volgens verzoeker is deze lijst arbitrair samengesteld, omdat ze naast geweldmisdrijven ook nog andere misdrijven viseert, en bovendien ook niet alle geweldmisdrijven viseert. Zo zou volgend de aanvrager een veroordeling wegens een terroristisch misdrijf bijvoorbeeld geen aanleiding geven tot automatische weigering van de wapenvergunning.

De Raad van State beslist om de vraag voor te leggen aan het Grondwettelijk Hof (arrest nr. 199.000 van 17 december 2009, bespreking zie deze link.

Arrest Grondwettelijk Hof

Het Grondwettelijk Hof volgt de stelling van de wapenbezitter niet.

Vooreerst overweegt het Grondwettelijk Hof dat de wetgever, door in de wet alle voorwaarden vast te leggen waaronder een wapenvergunning kan worden verkregen, de wegever elke vorm van willekeur en subjectiviteit beoogt te vermijden (randnr B.3.).

Eén van die gevallen is een veroordeling wegens een misdrijf. Bij het opstellen van deze lijst inspireerde de wetgever zich op de vroegere lijst die gold voor de aanvragen van erkenningen. Het Hof oordeelt dat dat het uitsluiten van wapenbezit bij personen die veroordeeld zijn wegens valsheid in geschrifte tegemoet komt aan de zorg van de wetgever om te voorkomen dat een vergunning wordt verleend aan personen die zijn veroordeeld voor feiten die de dader doen overkomen als onbetrouwbaar.

Derhalve schendt artikel 5, §4 de wapenwet niet.

BijlageGrootte
GW_2010_115.pdf48.2 KB