Cassatie 22 september 1987 - dolk in handschoenkastje motorvoertuig - verboden wapendracht

Informatie
Rechtscollege: 
Hof van Cassatie
Datum: 
dinsdag, september 22, 1987

Samenvatting

Regelmatig met redenen omkleed en wettelijk verantwoord is het arrest dat de beklaagde veroordeelt wegens het vervaardigen, herstellen, te koop stellen, verkopen, uitdelen, invoeren, opslaan of dragen van een verboden wapen, met name een dolkmes, na, met betrekking tot de conclusie van de beklaagde die deed gelden dat het bezit van een dolk niet verboden is, erop gewezen te hebben dat het verboden wapen werd teruggevonden in het handschoenkastje van de door de beklaagde bestuurde wagen en het vaststaat dat hij drager en vervoerder is geweest van dat verboden wapen telkens als hij met zijn voertuig is weggereden.

Publicatie

Pas., 1988, I, 88

Commentaar

Dit arrest is nog relevant. Er kan sprake zijn van wapendracht telkens een wapen zich in het handschoenkastje van een voertuig bevindt. Het speelt hierbij geen rol of het wapen een verboden wapen is of niet. Zelfs als het wapen vrij verkrijgbaar is (dolkmessen zijn onder de nieuwe wapenwet in principe vrij verkrijgbaar), dan geldt dat ze enkel mogen gedragen worden als er een wettige reden is die moet worden aangetoond, rekening houdend met alle feitelijke elementen.