Rechtspraak - raad van state

Datumsorteerpictogram Rechtscollege Titel
19/03/2004 Raad van State Raad Van State - arrest nr. 129.536 van 19 maart 2004 - KB erkenning schietstanden - gedeeltelijke vernietiging - verbod toegang minderjarigen - verbod gebruik lange semi-automatische wapens
08/07/2004 Raad van State Raad van State - arrest nr. 133.653 - intrekking vergunning - eerder eerherstel - motivatie op vroegere veroordeling - schending motiveringsplicht
11/07/2006 Raad van State Raad van State - arrest nr. 161.217 - intrekking vergunningen - eerdere veroordeling en feiten - hoorplicht - redelijkheidsbeginsel
12/04/2007 Raad van State Raad van State - arrest 169.980 - intrekking vergunningen - schending hoorplicht - beslissing vermoedelijk gebaseerd op loutere verklaringen ex-echtgenote
19/04/2007 Raad van State Raad van State - arrest nr. 170.195 - weigering vergunning - openbare orde - illegaal wapenbezit - alcoholisme
19/04/2007 Raad van State Raad van State - arrest 170.194 dd. 19 april 2007 - intrekking vergunningen - motivering - vernietiging beslissing gouverneur - advies krijgsauditeur
07/06/2007 Raad van State Raad van State - arrest nr. 171.888 - intrekking vergunningen - gebrek aan zelfbeheersing - motivering - uitwissing veroordeling na eerherstel - motivering
28/09/2007 Raad van State Raad van State - arrest nr. 175.184 van 28 september 2007 - intrekking vergunning - openbare orde - hoorplicht - geen vrijstelling feiten vatbaar voor eenvoudige vaststelling door het bestuur
20/12/2007 Raad van State Raad van State - arrest nr. 178.161 - weigering vergunning - veroordeling - geen discretionaire bevoegdheid gouverneur- geen hoorplicht
28/02/2008 Raad van State Raad van State - arrest nr. 180.175 - vervoer van wapens - art. 21 wapenwet
28/02/2008 Raad van State Raad van State - arrest nr. 180.175 - vervoer van jachtwapens -intrekking vergunningen - feiten voor inwerkingtreding nieuwe wet - motivering - verboden substitutie van motieven
20/03/2008 Raad van State Raad van State - arrest nr. 181.414 - vordering tot schorsing - ontvankelijkheid - ernstig en onherstelbaar nadeel - niet kunnen beoefenen favoriete hobby
24/06/2008 Raad van State Raad van State - arrest nr. 184.606- intrekking vergunning -motivering beslissing - beslissing op verkeerde feiten - schending motiveringsplicht
27/11/2008 Raad van State Raad van State - arrest nr. 188.240 van 27 november 2008 - weigering vergunning - theoretische proef - bedreigingen aan politie - gebrek aan zelfbeheersing
27/01/2009 Raad van State Raad van State - arrest nr. 189.791 van 27 januari 2009 - intrekking recht wapens voorhanden te hebben - verboden wapenbezit - echtelijke twist - stalking - bedreigingen - motivering intrekking door de gouverneur
02/03/2009 Raad van State Raad van State - arrest nr. 191.013 van 2 maart 2009 - weigering vergunning - ontbrekende stukken - niet betaling retributie - ontvankelijkheid schorsing om redenen uiterst dringende noodzakelijkheid (UDN)
13/03/2009 Raad van State Raad van State - arrest nr. 191.405 van 13 maart 2009 - beroep tegen art. 18 KB 29/12/2006 - hernieuwing erkenning verzamelaar - behoud eerdere wapens door houder erkenning zonder thema - verwerping beroep
31/03/2009 Raad van State Raad van State - arrest nr. 192.046 - aanvraag vergunning - veroordeling afpersing met geweld uin 1986 - ontontvankelijkheid aanvraag - feit voor eenvoudige vaststelling vatbaar - geen hoorplicht
19/05/2009 Raad van State Raad van State - arrest nr. 193.442 - intrekking vergunningen - weigering vergunningen - eerdere veroordelingen - familiaal geweld - vaststellingen PV's - eerdere inbreuken wapenwet - gevaar openbare orde
17/12/2009 Raad van State Raad van State - arrest nr. 199.000 - prejudiciële vraag grondwettelijk Hof lijst veroordelingen
04/02/2010 Raad van State Raad van State - arrest nr. 200.438 - intrekking vergunning - administratief beroep - onontvankelijkheid Raad van State - veroordeling gouverneur tot kosten - verkeerde vermelding intrekkingsbesluit
12/02/2010 Raad van State Raad van State - arrest 200.795 van 12 februari 2010 - beroep - vroegere veroordelingen schriftvervalsing, bendevorming en illegale wapenhandel - verwerping verzoek schorsing - geen belang
12/02/2010 Raad van State Raad van State - arrest 200.796 van 12 februari 2010 - draagvergunning - verzekeringsagent - weigering - beroep - ontonvankelijkheid schorsing
23/02/2010 Raad van State Raad van State - arrest 201.227 van 23 februari 2010 - beroep beslissing federale wapendienst - schending motiveringsplicht
04/03/2010 Raad van State Raad van State - arrest nr. 201.488 van 4 maart 2010 - art. 30 wapenwet -administratief beroep Federale Wapendienst - ontbreken kopie bestreden beslissing - ontvankelijkheid
20/04/2010 Raad van State Raad van State - arrest nr. 203.092 van 20 april 2010 - termijn uitspraak beroep gouverneur (wapenwet oud) - termijn van orde - motivering intrekking vergunning
20/04/2010 Raad van State Raad van State - arrest nr. 203.091 van 20 april 2010 - intrekking vergunning - bedreidingen officieren van politie n.a.v. verkeersovertreding - smaad
20/04/2010 Raad van State Raad van State - arrest nr. 203.093 van 20 april 2010 - intrekking wapenvergunning - eerdere feiten en veroordelingen inzake drugs, familiaal geweld en dronkenschap - motivering
20/04/2010 Raad van State Raad van State - arrest nr. 203.094 van 20 april 2010 - administratief beroep federale wapendienst - hoorplicht - verzoek betrokkene niet vereist - vernietiging beslissing minister
17/06/2010 Raad van State Raad van State - arrest nr. 205.334- vernietigingsberoep Raad van State - termijn 60 dagen - startdatum van de termijn
12/08/2010 Raad van State Raad van State - arrest 206.888 van 12 augustus 2010 - brief gouverneur - onontvankelijkheid aanvraag vergunning illegale wapens - onontvankelijkheid vordering tot schorsing
19/08/2010 Raad van State Raad van State - arrest 208.916 van 19 augustus 2010 - annulatie beslissing weigering draagvergunning - procedure zonder voorwerp na intrekking wapenvergunning
19/08/2010 Raad van State Raad van State - arrest 208.917 van 19 augustus 2010 - weigering hernieuwing vergunningen - veroordeling op basis van overtreding oude wapenwet - motivering intrekkingsbeslissing
09/09/2010 Raad van State Raad van State - arrest 207.279 van 9 september 2010 - schorsing beslissing minister Justitie - niet kunnen beoefenen vrije tijdsbesteding is geen ernstig nadeel
10/02/2011 Raad van State Raad van State - arrest 211.147 van 10 februari 2011 - vernietiging MB 10 maart 2010 inzake verbod op sommige hulpstukken en onderdelen
17/02/2011 Raad van State Raad van State - arrest 211.308 van 17 februari 2011 - intrekking vergunning - gevaar openbare orde - onvoldoende gemotiveerd
07/07/2011 Raad van State Raad van State - arrest nr. 214.493 van 7 juli 2011 - intrekking recht wapens voorhanden te hebben - begrip openbare orde - eerdere feiten niet meer pertinent - gebrek aan motivering
01/09/2011 Raad van State Raad van State - arrest nr. 214.912 van 1 september 2011 - laattijdige omzetting model 9 - overdracht - onbevoegdheid gouverneur
01/09/2011 Raad van State RvSt 1 september 2011 - arrest nr. 214.913 - uitvoering wapenwet - overgangsbepalingen - schending gelijkheidsbeginsel
08/09/2011 Raad van State Raad van State - arrest nr. 214.997 van 8 september 2011 - omzetting model 6 / model 4 - gevaar openbare orde - motivering - hoorplicht
29/09/2011 Raad van State Raad van State - arrest nr. 215.411 van 29 september 2011 - wapenvergunning - wettige reden - overeenstemming wapentype - bewijslast
01/03/2012 Raad van State Raad van State - arrest nr.218.251 dd 1 maart 2012 - bezit verboden wapens - misbruik functie politieagent - tuchtsanctie - sponering strafrecht - openbare orde wapenbezit
01/03/2012 Raad van State Raad van State - arrest nr.218.252 dd 1 maart 2012 - art. 13 WW - openbare orde - motivering - redelijkheidsbeginsel
08/03/2012 Raad van State Raad van State - arrest nr. 218.343 van 8 maart 2012 - openbare orde - onredelijke beslissing minister van Justitie
28/06/2012 Raad van State Raad van State - arrest nr. 220.039 van 28 juni 2012 - overeenstemming wettige reden - schending wapenwet door minister van justitie
28/06/2012 Raad van State Raad van State - arrest nr. 220.040 van 28 juni 2012 - overeenstemming wettige reden - schending wapenwet door minister van justitie
03/07/2012 Raad van State Raad van State - arrest nr. 220.151 dd. 3 juli 2012 - schorsing - uitgewiste veroordeling - veroordeling met opschorting - ontvankelijkheid aanvraag wapenvergunning
13/01/2013 Raad van State Raad van State arrest nr. 222.100 dd. 17 januari 2013 - nalatenschap - vervaltermijn - start na afsluiting verdeling door notaris - gouverneur niet bevoegd om afstand van wapens te bevelen
15/03/2013 Raad van State Raad van State arrest nr.222.874 dd. 15 maart 2013 - administratief beroep art. 30 WW - ontvankelijkheid - laattijdige vraag passief bezit
15/03/2013 Raad van State Raad van State arrest nr. 222.889 dd. 15 maart 2013 - onontvankelijkheid vergunningsaanvraag - motivering - loutere verwijzingen strafrechtelijke veroordelingen - loutere beweringen advies lokale politie
28/06/2013 Raad van State Rvst arrest 220.039 dd.28 juni 2013 - aanvraag vergunning - "baby" wapen - overeenstemming type met wettige reden
03/07/2013 Raad van State RvST arrest 220.150 van 3 juli 2013 - administratief beroep - intrekking wapenbezit - afstand wapens - belang
03/07/2013 Raad van State RvSt arrest 220.151 van 3 juli 2013 - veroordeling - uitwissing - ontvankelijkheid wapenvergunning
28/08/2013 Raad van State RvSt arrest 220.040 dd. 28 juni 2013 - wapenvergunnig - "baby" wapen - overeenstemming wettige reden
06/05/2014 Raad van State RvSt arrset 227.290 van 6 mei 2014 - art. 11, §1 WW - risico gevaar openbare orde - dronkenschap - "diverse feiten" - geen verband wapenbezit - motivering beslissing intrekking
03/06/2014 Raad van State Raad van State arrest 227.662 van 3 juni 2014 - hoorplicht - uitnodiging - latere adviezen parket - schending hoorplicht
12/09/2014 Raad van State Raad van State arrest nr. 228.348 van 12 september 2014 - openbare orde - motivering - zorgvuldigheidsbeginsel - feiten die geen verband houden met wapenbezit
02/10/2014 Raad van State RvSt nr. 228.601 van 2 oktober 2014 - vaststellen inbreuken wapenwet - art. 29, §1 WW - gouverneur niet bevoegd om inbreuken vast te stellen - motivering intrekking/weigering vergunning
23/10/2014 Raad van State Raad van State arrest 228.872 dd 23 oktober 2014 - artikel 30 - administratief beroep - vervaltermijn - geen verlenging als termijn afloopt in het weekend of op feestdagen
18/12/2014 Raad van State RvSt arrest nr.229.603 van 18 december 2014
21/01/2015 Raad van State RvSt arrest nr. 229.890 van 21 januari 2015 - administratief beroep - vertrouwensbeginsel - redelijkheidsbeginsel - motivering - openbare orde - advies parket bij administratief beroep - onbevoegdheid om verbod wapenbezit voor de toekomst uit te spreken
29/04/2015 Raad van State Raad van State - arrest nr. 231.029 dd. 29 april 2015 - wapenvergunning - voorwaarden - onwettigheid beslissingen minister van Justitie
23/05/2015 Raad van State Raad van State - arrest nr. 230.601 dd. 23 maart 2015 - erven wapen - aanvraag vergunning- termijnen
25/06/2015 Raad van State Raad van State - arrest 232.332 van 25 september 2015 - openbare orde - niet naleven veiligheidsvoorwaarden opslag - intrekking wapenbezit
03/07/2015 Raad van State RvSt arrest nr. 231.856 van 3 juli 2015 - laattijdige aanvraag - ontvankelijk
03/07/2015 Raad van State RvSt arrest nr. 231.853 van 3 juli 2015 - intrekking vergunning - beroep - hoorplicht - nieuwe feiten en stukken in dossier federale wapendienst
22/09/2015 Raad van State Raad van State arrest 232.273 dd 22 september 2015 - aanvraag vergunning - aantal wapens - weigering - onwettige informatieverzoek overheid
22/09/2015 Raad van State RvSt arrest 232.274 dd. 22 september 2015 - intrekking vergunning - openbare orde - actualiteit van de ingeroepen feiten
22/09/2015 Raad van State RvSt arrest 232.275 dd. 22 september 2015 - intrekking wapenvergunningen - openbare orde - inbreuken wapenwetgeving
22/09/2015 Raad van State Rvst Arrest 232.276 dd. 22 september 2015 - weigering vergunning passief bezit - openbare orde - motivering
22/09/2015 Raad van State RvSt arrest 232.277 dd. 22 september 2015 - intrekking recht wapen voorhanden te hebben - inbreuken jachtwetgeving en opslag gevaarlijke stoffen - gevaar openbare orde
25/09/2015 Raad van State Raad van State - arrest 232.233 dd. 25 september 2015 - erkenning schietstand - weigering - openbare orde
25/09/2015 Raad van State RvSt arrest 232.332 dd. 25 september 2015 - illegaal wapenbezit - inbreuk veiligheidsnormen - gevaar openbare orde
09/12/2015 Raad van State RvSt arrest 233.184 dd. 9 december 2015 - behandelingstermijn vergunningsaanvraag - beslissing tot termijnverlenging
26/01/2016 Raad van State RvSt arrest 233.626 van 26 januari 2016 - aanvraag vergunning - illegaal wapen - laattijdig aangegeven - vergunningsaanvraag terecht onontvankelijk
26/01/2016 Raad van State RvSt arrest nr. 233.627 dd. 26 januari 2016 - intrekking vergunning - openbare orde - materiële motiveringsplicht
26/01/2016 Raad van State RvSt arrest 233.628 dd. 26 januari 2016 - intrekking wapenbezit art. 13 WW - redenen openbare orde - feiten onvoldoende vaststaand
27/01/2016 Raad van State RvSt arrest 233.646 van 27 januari 2016
14/06/2016 Raad van State Raad van State - arrest 235.047 van 14 juni 2016 - schorsing wapenvergunningen - feiten die geen verband houden met wapenbezit - schending redelijkheidsbeginsel
14/06/2016 Raad van State Raad van State - arrest nr. 235.048 van 14 juni 2016 - art. 44, §2 WW - geen wettige reden vereist bij regularisatie - advies lokale politie bij beroepsprocedure
21/06/2016 Raad van State Raad van State - arrest nr. nr. 235.149 van 21 juni 2016 - aanvraag door gouverneur ongewenst wapen - vernietiging weigeringsbeslissing
09/10/2017 Raad van State Raad van State arrest 239.324 van 9 oktober 2017 - opheffing KB HFD wapens - datum 1895 blijft behouden
05/09/2019 Raad van State RvSt arrest nr. 245.367v an 5 september 2019 - motivering intrekkingsbeslissing
05/09/2019 Raad van State RvSt arrest nr 245.374van 5 september 2019 - motivering intrekkingsbeslissing
15/01/2020 Raad van State Raad van State arrest nr. 246.627 van 15 januari 2020 - gunstige beslissing Federale Wapendienst - intrekking beslissing - onwettigheid beslissing Federale Wapendienst om wapenbezit in te trekken
27/03/2020 Raad van State Raad van State arrest nr. 247.345 van 27 maart 2020 - passief bezit - aanvraag binnen 2 maanden - begindatum termijn
30/03/2020 Raad van State Raad van State - arrest nr. 247.347 van 30 maart 2020 - motivering intrekking - registratie van wapen op model 9 is louter rechtsfeit
10/04/2020 Raad van State Raad van State - arrest nr. 247.391 van 10 april 2020 - beslissing Federale Wapendiens - motiveringsplicht - zorgvuldigheidsbeinsel