Raad van State - arrest 170.194 dd. 19 april 2007 - intrekking vergunningen - motivering - vernietiging beslissing gouverneur - advies krijgsauditeur

Informatie
Rechtscollege: 
Raad van State
Datum: 
donderdag, april 19, 2007

Arrest Raad van State op basis van vorige wetgeving waarbij een beslissing tot intrekking van wapenvergunningen wordt vernietigd.

De Raad van State komt tot de conclusie dat de gouverneur uit het advies van de krijgsauditeur niet kon afleiden dat er gevaar was voor de openbare orde zodat het intrekken van de wapenvergunningen gerechtvaardigd was.

BijlageGrootte
170194malbrancke.pdf16.82 KB