Raad van State arrest 239.324 van 9 oktober 2017 - opheffing KB HFD wapens - datum 1895 blijft behouden

Informatie
Rechtscollege: 
Raad van State
Datum: 
maandag, oktober 9, 2017
Samenvatting

De wapens met rookzwak kruit die voor 1895 vervaardigd werden, zijn vrij verkrijgbaar. De schrapping van de datum 1897 of van de voorwaarde dat er voor het wapen geen munitie meer vervaardigd wordt, blijft behouden.

Het opheffings KB van 15 juli 2015 heeft niet tot gevolgd dat de gewijzigde tekst in zijn oorspronkelijke versie hersteld wordt.

Belangrijkste overweging:

"Het koninklijk besluit van 15 juli 2015 herneemt evenwel niet artikel 1, 2° van het bestreden besluit dat artikel 1, 5° van het koninklijk besluit van 20 september 1991 wijzigt. Aangezien de opheffing van een wijzigende bepaling niet tot gevolg heeft dat hierdoor de gewijzigde regeling in haar oorspronkelijke tekst in werking treedt indien, zoals te dezen, de voormelde wijzigingsbepaling uit het bestreden besluit in werking is getreden voor de opheffing ervan, blijft aldus artikel 1, 5° van het koninklijk besluit van 20 september 1991 gelden in de tekst zoals die is gewijzigd door het bestreden besluit. "