Raad van State - arrest nr. 191.013 van 2 maart 2009 - weigering vergunning - ontbrekende stukken - niet betaling retributie - ontvankelijkheid schorsing om redenen uiterst dringende noodzakelijkheid (UDN)

Informatie
Rechtscollege: 
Raad van State
Datum: 
maandag, maart 2, 2009

Dit arrest geeft aan op welke manier de Raad van State beoordeeld of er bij een beslissing tot weigering van een vergunning sprake kan zijn van een "uiterst dringende noodzakelijkheid" (UDN) die de onmiddellijke uitvoering van de beslissing van de gouverneur kan opschorsen.

Luidens art. 17, §2 W. Rvst. is dergelijke vordering slechts ontvankelijk indien cumulatief aan drie voorwaarden voldaan is:

  • Er moet een dringende noodzaak zijn;
  • de uitvoering van de bestreden beslissing moet een ernstig en moeilijk te herstellen nadeel veroorzaken;
  • er moeten ernstige middelen worden aangevoerd die tot de vernietiging van de bestreden beslissing kunnen leiden.

De verzoeker voert aan dat de verplichting om binnen de acht dagen zijn wapens over te dragen impliceert dat hij zijn zorgvuldig opgebouwde collectie wapens moet inleveren, en dat deze overdracht defininief is.

Uit de stukken blijkt dat de overdracht niet definitief is, en dat de collectie eveneens in bewaring kan worden gegeven tot uitspraak gedaan is over de procedure ten gronde. Derhalve is er geen "moeilijk te herstellen" nadeel, de wapens kunnen immers, als de beslissing van de gouverneur wordt vernietigd, teruggegeven worden aan de aanvrager.

BijlageGrootte
191013.pdf14.26 KB