Raad van State - arrest nr. 214.912 van 1 september 2011 - laattijdige omzetting model 9 - overdracht - onbevoegdheid gouverneur

Informatie
Rechtscollege: 
Raad van State
Datum: 
donderdag, september 1, 2011
Samenvatting

Een wapenbezitter koopt een aantal wapens waarbij de verkoper naliet om voor de wapens tijdig de hernieuwing van de vergunning aan te vragen of ze op model 9 te registreren.

De wapens werden door de verkoper illegaal voorhanden gehouden.

Op basis daarvan weigert de gouverneur om de wapens te registreren op model 9, dan wel om nieuwe modellen 4 af te geven.

De Raad van State komt tot het besluit dat het niet aan de gouverneur toekomt om te beoordelen of het wapenbezit bij de verkoper al dan niet illegaal is. Het parket moet daar desgevallend de vaststellingen doen en vervolging instellen.

De gouverneur kan de registratie van de wapens via "model 9" niet weigeren, noch de vergunningen weigeren.

Vanuit administratiefrechtelijk oogpunt is dit arrest vanzelfsprekend.

We merken echter op dat dit niet betekent dat de koper van de wapens er ongestoord zal van kunnen genieten. Indien de verkoper effectief veroordeeld wordt wegens het illegaal wapenbezit, dan dient de rechtbank verplicht de wapens verbeurd te verklaren, ook als de wapens ondertussen aan een derde werden overgedragen. Het is dus mogelijk dat de koper van de wapens deze alsnog verliest. Hij kan zich dan wenden tot de verkoper en een schadevergoeding vragen, ondermeer omdat de oorspronkelijke verkoopovereenkomst een illegaal voorwerp had.

BijlageGrootte
214912Dinneweth.pdf146.08 KB