Raad van State - arrest nr. 247.391 van 10 april 2020 - beslissing Federale Wapendiens - motiveringsplicht - zorgvuldigheidsbeinsel

Informatie
Rechtscollege: 
Raad van State
Datum: 
vrijdag, april 10, 2020

Interessant arrest van de Raad van State omtrent de materiële motiveringsplicht van de beslissingen van de Federale Wapendienst in het kader van een administratief beroep.

Tevens gaat het arrest verder in op de zorgvuldigheidsplicht die op de Federale Wapendienst rust bij het voorbereiden van beslissingen in administratief beroep.