Raad van State - arrest nr.218.252 dd 1 maart 2012 - art. 13 WW - openbare orde - motivering - redelijkheidsbeginsel

Informatie
Rechtscollege: 
Raad van State
Datum: 
donderdag, maart 1, 2012
Samenvatting

Uit een geheel van feiten die zich voordoen over een periode van 10 jaar en altijd in dezelfde lijn liggen kan worden afgeleid dat er een sprake is van een gedragslijn. Dit geldt ook indien geen enkele van de feiten tot een strafrechtelijke veroordeling heeft geleid voor zover deze feiten voldoende vaststaan. In casu getuigen de feiten van een voortdurend drankmisbruik waardoor de overheid terecht kon oordelen dat er een gevaar kan zijn voor de openbare orde

BijlageGrootte
218252.pdf150.66 KB