Raad van State arrest nr.222.874 dd. 15 maart 2013 - administratief beroep art. 30 WW - ontvankelijkheid - laattijdige vraag passief bezit

Informatie
Rechtscollege: 
Raad van State
Datum: 
vrijdag, maart 15, 2013
Samenvatting

Tegen de beslissing van de gouverneur die beslist dat (i) een aanvraag laattijdig is en (ii) de vergunning in elk geval dient te worden geweigerd om redenen van openbare orde staat het administratieve beroep van art. 30 WW open.

De beslissing van de Federale Wapendienst werd ondertekend door een ambtenaar die daarvoor destijds niet bevoegd was.

De Federale Wapendienst nam tijdens de procedure een nieuwe beslissing die wel rechtsgeldig ondertekend werd.

De Raad van State beslist dat het beroep wordt uitgebreid tot de nieuwe vervangende beslissing en heropent de debatten.

BijlageGrootte
222874.pdf125.03 KB