RvSt 1 september 2011 - arrest nr. 214.913 - uitvoering wapenwet - overgangsbepalingen - schending gelijkheidsbeginsel

Informatie
Rechtscollege: 
Raad van State
Datum: 
donderdag, september 1, 2011

Een wapenbezitter had nagelaten om zijn wapens voor 31 oktober 2008 opnieuw te laten vergunnen.

Zijn aanvraag kwam blijkbaar laattijdig toe. De gouverneur, daarin gevolgd door de Federale Wapendienst, weigerden de vergunning omdat het wapen illegaal zou zijn.

De wapenbezitter roept in dat de overheid de overgangsbepalingen inzake de wapenwet op een verschillende manier toegepast heeft naargelang de plaats. In sommige provincies werden wapenbezitters per brief aangeschreven. Andere provincies namen dit initiatief niet. Er is dus een verschil in de manier waarop de wet wordt uitgevoerd.

Op basis daarvan beslist de Raad van State dat het gelijkheidsbeginsel geschonden wordt door de minister van Justitie. De vergunningen werden dus onterecht geweigerd.

Deze redenering werd tevens gevolgd door de rechtbank en het Hof van Beroep te Bergen om een wapenbezitter, die laattijdig zijn wapens liet registreren, vrij te spreken.

BijlageGrootte
214913gelijkheidsbeginsel.pdf119.84 KB