RvSt arrest 232.277 dd. 22 september 2015 - intrekking recht wapen voorhanden te hebben - inbreuken jachtwetgeving en opslag gevaarlijke stoffen - gevaar openbare orde

Informatie
Rechtscollege: 
Raad van State
Datum: 
dinsdag, september 22, 2015

Het opslaan van vergif met het oog op het op onwettige en inhumane manier ombrengen van huisdieren is een pertinent feit om te besluiten dat het voorhanden hebben van vuurwapens kan leiden tot gevaar voor de openbare orde

Klik hier voor de tekst van het arrest.