Rb. Charleroi, 8 mei 1985 - aansprakelijkheid wapenhandelaar verkoop wapen aan een minderjarige

Informatie
Rechtscollege: 
Rechtbank van Eerste Aanleg Charleroi
Datum: 
woensdag, mei 8, 1985

Samenvatting

Door aan een jongere, waarvan hij, alleen door zijn uiterlijk, moest weten dat hij geen 15 jaar was (ofschoon hij ten gevolge van een leemte in de wet, de identiteit noch de leeftijd van de koper kon controleren) heeft een wapenhandelaar een fout begaan of althans een gebrek aan voorzorg en vooruitziendheid, die in zeker oorzakelijk verband staat met het ongeval ten gevolge van het gebruik van het wapen door de minderjarige en de zware verwondingen die hij aan een derde toebracht.

De wapenhandelaar en de ouders zijn in solidum gehouden voor de samenlopende fouten die zij hebben begaan.

Publicatie

De Verzekering, 1985, 515

Commentaar

Deze uitpraak is zeker nog relevant, temeer daar de verkoop van vuurwapens aan een minderjarige verboden is door artikel 19, 2° wapenwet.

Ook niet-vuurwapens die projectielen verschieten, kunnen niet aan minderjarigen worden verkocht. Indien deze regel wordt overtreden door een wapenhandelaar, of een andere verkoper, riskeren zij mee te moeten opdraaien voor schade die achteraf door de minderjarige koper van het wapen wordt aangericht.