Wie is wie

Binnen wapenunie bestaan twee groepen leden:

  • werkende leden
  • vertegenwoordigde leden

De vertegenwoordigde leden zijn in eerste instantie de erkende wapenhandelaars die actief zijn in wapens voor civiel gebruik. Wapenunie telt ondertussen meer dan zestig aangesloten wapenhandelaars. Zij kunnen aan wapenunie vragen om mee hun belangen te verdedigen. Wapenunie is eveneens als sectororganisatie aangesloten bij Unizo en bij de Europese overenkoepelende vereniging van wapenhandelaars.

Vanaf 2011 kunnen ook erkende schietstanden aansluiten bij Wapenunie. De vereniging verdedigt hun belangen bij de diverse overheden en bezorgt hen informatie die zij dan aan de gebruikers van hun schietstand kunnen doorgeven.

De werkende leden staan in voor het uitbouwen van de vereniging. Zij organiseren op regelmatige basis overleg met de vertegenwoordigde leden. Binnen een overlegvergadering zullen de gemeenschappelijke standpunten worden bepaald en worden de krijtlijnen voor het beleid uitgezet.

De bestuursleden staan in voor het uitvoeren van de gemeenschappelijke standpunten.

Momenteel ligt het accent van onze activiteiten op studie en onderzoek van de nieuwe wetgeving. Onze belangrijkste prioriteit is het uitbouwen van een zo volledig mogelijke site over regelgeving.

De huidige bestuursleden zijn:

  • Daniel Beets, is erkend wapenhandelaar en al meer dan tien jaar actief voor de verdediging van de belangen van wapenbezitters in het algemeen. Vanuit zijn talrijke ervaringen zowel als recreatief en sportief schutter als vanuit de handel heeft hij een zeer goede voeling met wat er bij de wapenbezitters leeft.
  • Nico Demeyere, is jurist en advocaat en tevens recreatief en sportief schutter. Hij is actief als bestuurslid binnen diverse schuttersverenigingen en gewezen lid van de Adviesraad voor Wapens. Als jurist en schutter is hij reeds een tiental jaar bezig met het bestuderen van de wetgeving. Hij was één van de architecten van de acties om de wapenwet van 2006 meer evenwichtig te maken. Tijdens de voorbije jaren publiceerde hij talrijke bijdragen in tijdschriften alsook twee boeken over regelgeving voor wapens. Nico verzorgt op deze website het onderdeel "regelgeving".